Long Form Journalist, Te Ao Māori


RNZ is looking for a long form journalist, focused on te ao Māori. 

E kimi nei Te Reo Irirangi o Aotearoa i tētahi kaikawe pūrongo auroa, ka aronui ki te ao Māori.

You will generate original, beautifully-crafted, in-depth journalism that breaks stories, examines issues and/or entertains.

Ka hua i a koe he pūrongo taketake, he ātaahua te waihangatanga mai, he hōhonu hoki te ruku, otirā, e pūrongorongo tuatahi ana i te kaupapa, e āta whakatewhatewha kaupapa ana, e whakangahau ana anō/rānei.

Your stories will often be about Māori and/or for a Māori audience. They will be told in the style, medium/s and on the platform/s that best suits the individual story and is best positioned to reach a Māori audience.

Ka nui ō pūrongo mō te Māori, mā te apataki Māori anō/rānei. Ka waihangatia ia o ēnei pūrongo ki te tāera e tika ana, ka mahia ki te momo e tika ana, ā, ka tukuna ki te pae pāpāho e tika ana, e ai ki te kaupapa o ia pūrongo, e ai anō ki te ara e kaha kitea ai e ngāi apataki Māori.

You will be a junior to intermediate-level journalist who has worked in a news or long form role for at least a year. You will also love to write and have a keen interest in broadcasting.

He pia, he tāura rānei koe ki ngā mahi kawe pūrongo kua kotahi tau, neke atu rānei, e mahi ana ki tētahi tūranga kawe pūrongo rongo o te wā, kawe pūrongo auroa rānei. Ka kaingākaunui hoki koe ki te tuhituhi me ngā mahi pāpāho.

You will have knowledge of tikanga Māori, te reo Māori and te ao Māori, and will have experience making and working with contacts in te ao Māori.

He mōhioranga ōu ki ngā tikanga Māori, ki te reo Māori, ki te ao Māori anō, ka mutu, he wheako ōu ki te whakahoahoa me te mahi tahi ki ō hoa i te ao Māori.

In this role, you will be given the time and support to chase down stories that matter and then craft them to a high standard. 

I tēnei tūranga, ka tukuna ki a koe te wā me ngā taunakitanga e tika ana e pai ai tō aruaru i ngā kaupapa e whai take ana, e taea anō ai tō āta waihanga i ētahi pūrongo kounga.

You will join the friendly and focused In Depth team, who are based in RNZ’s Auckland office (ideally, you will be based in Auckland too), and you will have the support of our Māori news team and our Kurahautū Māori too.

Ka piri koe ki te kāhui Ruku Hōhonu. He kāhui rarata, aronui hoki tēnei, ka noho kāinga ki te tari o Te Reo Irirangi o Aotearoa ki Tāmaki Makaurau (ko te painga atu kia noho hoki koe ki Tāmaki Makaurau). Ka taunakitia anō koe e tā mātou kāhui kawe pūrongo Māori, e te Kurahautū Māori anō.

Applications close: Monday 28 September 2020

Te  e kapi ai ngā tono Rāhina 28 Mahuru 2020

RNZ is committed to the principles and practices of Equal Employment Opportunity and welcomes applicants reflecting New Zealand’s cultural and ethnic diversity. 

E ū nei Te Reo Irirangi o Aotearoa ki ngā mātāpono me ngā tikanga o te whakaaro, kia wātea ngā ara whai mahi ki te katoa i runga i te mana taurite. Nā konei e pōhiringia nei he kaitono e whakaata ana i te kanorautanga ā-ahurea, ā-iwi anō o Aotearoa.

Permanent Full Time

Job no: 505

Location: Auckland

Closing Date: Monday, 28 September 2020